Защо е толкова важна инсталацията на огнеупорна врата

Противопожарните врати са важен елемент в пожарната безопасност на сгради, но твърде често всеки приема, че някой друг ще гарантира тяхното качество и производителност. Работата на инсталатора е целият монтаж да бъде качествено и прецизно направен!

Ето, защо ГРИКОМ Инженеринг ООД е специализирана компания в проектиране и интеграция на всякакви системи, които осигуряват безотказна защита и сигурна безопасност.

По направени наблюдения е известно, че една неправилно инсталирана пожароустойчива врата може да предостави само 5-10 минути безопасност срещу пожар.

Затова, специалистите по монтаж съветват, преди инсталиране да се обръща внимание на:

Етикетът на вратата и рамката – това е доказателство, че вратата и рамката са сертифицирани;

Инструкциите на вратата – те трябва да се спазват, за да се гарантира правилното инсталиране;

Спецификацията на рамка – трябва да отговаря на правилата срещу пожар и да има нужния рейтинг;

Правилник за монтажно-демонтажни работи – всички те трябва да са правилно следени;

Разликата между вратата и рамката е важно да бъде 3 мм;

Уверете се, че всички касата и стената са плътно опаковани с минерална вата;

Маркировка и железария – предварително трябва да се гарантира съвместимост на врата и каса;

Правилният монтаж на възли и противопожарни врати е в основата на цялостната дейност. Това ще осигури, вратата да остане надеждна и в безопасност в случай на пожар.

Неправилният монтаж обезсмисля сертифицираните противопожарни врати, сертифицирани компоненти и сертифициран хардуер, тъй като при пожар, димът и газовете лесно могат да преминат през празнините отвори, оставени от неправилен монтаж.