Търсите специалист в индустриалните системи за сигурност?

Надеждни ли са Вашите съществуващи инсталации?

Можем да проектираме Вашия нов проект


ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ
е Вашия партньор в поддръжка на системи!

ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ

ГРИКОМ Инженеринг ООД проектира, изгражда, пуска в експлоатация и поддържа индустриални и сградни системи за сигурност.  Нашата сила са: системи за сградна автоматизация BMS – умни сгради, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за гласово оповестяване, системи за сигурност –сигналноохранителни, видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа, интегрирани системи за сигурност, системи за контрол на работното време, часовникови системи с GPS синхронизация.

Нашият 30 годишен опит в областта се дължи на висококвалифицирания екип от специалисти, както и на западноевропейските партньори, които ние представляваме ексклузивно от години на Българският пазар. Работим съобразно приложимите Български стандарти и други нормативни документи, както и международните стандарти: VdS и FM.

НАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • КОНСУЛТАНТ В СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ
  • ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ
  • ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
  • ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
  • МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  • ПРОДАЖБИ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ
  • ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В:

КОНТАКТИ

тел: +359 2 988 74 71
тел: +359 2 988 74 70
факс: +359 2 988 74 72
ГРИКОМ Инженеринг ООД
Младост 2, ул. "Проф. Васил Златарски" №4, офис 3
София, 1799
info@gricom.bg