Fire Extinguishing Systems

ГРИКОМ Инженеринг предлага проектиране и изпълнение на водни, пенни и газови пожарогасителни системи за защита на хора, сгради, оборудване и материални ценности, като се съобразява изцяло с особеностите и изискванията на клиентите и обектите.

Фирмата притежава изключително богат опит в проектиране и изграждане на пожарогасителни системи на различни по тип, сложност и обем обекти, както и с различни гасителни агенти.

ГРИКОМ Инженеринг проектира и изгражда всички елементи на пожарогасителните системи:

– тръбопроводна мрежа;
– спринклерни централи;
– контрол и управление на гасенето;
– хидрофор за поддържане на налягането;
– помпени станции – с дизелови и електрически помпи, включително потопяеми;
– хидрантни рингове;
– резервоари за гасителни агенти и тяхното управление;
– ферми от бутилки за газ и тяхното управление.

ГРИКОМ Инженеринг предлага на своите клиенти пожарогасителни инсталации с оборудване на Minimax (Германия), Kidde Deugra (Германия) и Victaulic (USA).

ГРИКОМ Инженеринг предлага дренчерни и спринклерни системи за пожарогасене със следните агенти:
• вода;
• пяна;
• газово – CO2, FM 200, Novec и Argon.

Фирмата може да предложи подходящо пожарогасене за:
• производствени предприятия от различна промишленост;
• атомни и топло енергийни централи;
• сървърни помещения;
• хипермаркети;
• търговско-развлекателни центрове;
• офис и административни сгради;
• и навсякъде, където има висок риск от пожар.

ГРИКОМ Инженеринг осъществява комплексно управление на сложни пожарообезопасяващи комплекси чрез съчетаване на системите на ESSER и Minimax / Kidde Deugra.

ГРИКОМ Инженеринг проектира и изпълнява хидрантните противопожарни тръбопроводи и мрежи със стоманени безшевни тръби, като разполага с производствена база в Мусачево (София) и робот за заварки.

Фирмата е официален представител на Victaulic (USA). Чрез специализираната продуктовата гама за тръбни системи за пожарна безопасност на Victaulic ГРИКОМ Холдинг може да предложи на своите клиенти уникална технология от свързване на тръби без заварки, което осигурява изключително кратки срокове на сглобяване и монтаж, надеждна и дългосрочна експлоатация без проблеми, лесна поддръжка, промяна на системата и подмяна.