Integrated Security Systems

Днес сградите стават все по-големи, по-сложни и по-усъвършенствани, а изискванията към системите за сигурност и безопасност на материални ценности и човешки животи неотлъчно следват тези тенденции.

Интелигентните сградни системи позволяват по-добри резултати и повече функции с по-малко усилия. А интегрираните интелигентни системи за сигурност и безопасност многократно повишават ефективността, като същевременно пестят ценни ресурси при инсталация, оперативна работа и обслужване, поддръжка. Те позволяват максимална оперативна ефективност с минимални разходи и напълно отговарят на все по-високите изисквания към функционалност, съчетани с изискването за оптималност на бюджетите.

ГРИКОМ Инженеринг предлага проектиране, изграждане и поддръжка на интегрирани интелигентни системи за сигурност и безопасност на база продуктите и софтуеъра на един от световните лидери в областта – Honeywell, Германия.

Модулната архитектура и пълната възможност за интегриране на контролните панели на различните системи, съчетани с мощните възможности на софтуеъра за управление и мониторинг, позволяват частична или пълна интеграция на системите за сигурност в зависимост от нуждите и търсения ефект.

Високотехнологичната и всеобхватна система за управление на риска и сигурността – WINMAGplus позволява единното управление и мониторинг и интеграция на следните системи:

– пожарна защита – пожароизвестяване и пожарогасене;
– сот;
– видеонаблюдение;
– контрол на достъп;
– видеонаблюдение;
– контрол на работното време;
– сградна автоматизация;
– управление на аварийни пътища;
– управление на асансьорите.

WINMAGplus комбинира информацията от всички системи и я извежда динамично графично, таблично и под формата на съобщения на единен операторски дисплей терминал. Това позволява ефективен контрол над цялата система от едно място и незабавна, цялостна и целева реакция за справяне с възникващ риск или комбинация от рискове.

Предимства на интегрираните интелигентни системи са многобройни и се дължат на синергията, която те генерират, а резултатът е:

– по-малко материали при инсталация;
– по-кратко време за инсталация;
– по-лесно и по-ефективно управление чрез единен интерфейс;
– съвместна работа – събитие в една система може да предизвика реакция в друга система;
– по-кратко и лесно обучение на персонала;
– по-евтина поддръжка.

Проспекти в PDF: