Spark Detection Systems

ГРИКОМ Инженеринг е една от малкото компании на българския пазар, предлагаща системи за искродетекция и искрогасене, защитаващи много и различни промишлени процеси.

картинка системи за искродетекция

Тези системи са изключително необходими там където се обработват, съхраняват и транспортират лесно запалими суровини и материали. Те предпазват от инициирането на пожари и прахови експлозии вследствие на искри или малки нагорещени частици. Източниците на такива искри или нагорещени частици могат да бъдат най-различни и са широко разпространени в почти всички сфери на индустрията: металообработване, дървообработване, обработка на отпадъци и хартиени суровини, производство на химикали и бои, текстилна промишленост, производство на опаковки, обработка на фуражни култури и т.н.

Опасните искри и малки нагорещени частици могат да доведат до възникването на големи пожари, експлозии и промишлени аварии с последващи значителни материални загуби, спиране на производствени процеси, дори загуба на човешки животи.

При проектирането на подобен род инсталации в ГРИКОМ Инженеринг възприемаме индивидуален подход към всеки един риск, който трябва да обезопасим. Запознаваме се в детайли с производствените процеси, използваното технологично оборудване, суровината и крайния продукт. Изучаваме риска, за да можем да го предвидим и предотвратим навреме.

Проспекти в PDF: