Системи за контрол на достъп

Системите за контрол на достъп могат да спомогнат за повишаване на бизнес стандарта на една фирма и да защитят имущество и информация от нежелан достъп и загуба.

Екипът на ГРИКОМ Инженеринг може да помогне за избора на най-подходящото, практично и оптимално решение, отговарящо на специфичните особености на обекта и изисквания на клиента.

Системите за контрол на достъп са приложими за различни по вид и предназначение сгради:
– офис и административни сгради;
– летища;
– банки;
– хотели;
– производствени предприятия и бази;
– лаборатории;
– общежития и хостели;
– жилищни сгради.

ГРИКОМ Инженеринг си партнира с Honeywell Security, Германия и ZK Software, Китай, за да предложи гъвкави, икономични и съобразени с индивидуалните потребности решения при проектиране, изграждане и сервиз на системи за контрол на достъп.

ГРИКОМ Инженеринг може да предложи решения, както за малки и средни по големина обекти, така и за големи обекти и комплекси с голям поток на служители и посетители. Системите за контрол на достъп са:

– с различни нива на сигурност;
– с и без софтуеър за управление и администриране;
– с различни ID носители – кодове за достъп, магнитни карти, RFID, SMART чипове, безконтактна медия, биометрия;
– с възможност за интегриране в една система на отдалечени обекти;
– с възможност за база данни.

Софтуеърът за управление на системата позволява:
– следене в реално време на посещенията и движението на хора;
– архив на посещения и събития;
– създаване на права и съответните нива на достъп;
– създаване на нови, промяна и спиране на действието на съответното средство за достъп.

Системата за контрол на достъп може да има функция и на система за контрол на работното време, с което се повишава нейната функционалност и стойност за фирмата. По този начин системата спомага за подобряване на организацията на работа и управлението на човешките ресурси.

Нещо повече, ГРИКОМ Инженеринг и системата IQ MultyAccess на Honeywell предлагат възможността за частично или пълно интегриране на системата на контрол за достъп към цялостна система за охрана и сигурност. С това значително се повишава ефективността на инвестицията и дейността по охрана, както и сигурността на обекта. IQ MultyAccess е особено подходящо решение за големи обекти и комплекси.