Пожарогасителни системи

ГРИКОМ Инженеринг предлага проектиране, доставка на оборудване и цялостно изпълнение на водни, пенни и газови пожарогасителни системи за защита на хора, сгради, оборудване и материални ценности, като се съобразява изцяло с особеностите на обектите,нормативната база, международните стандарти и изискванията на клиента.

Ние притежаваме изключително богат опит в областта на АПГИ на различни по тип, сложност и площ обекти, както и на различни по тип гасителни агенти: вода, пяна, инертни газове, хидро-флуоро-въглероди (HFC) и Novec 1230®

картинка пожарогасителни системи
картинка пожарогасителни системи

В практиката си използваме специализирани софтуерни платформи за хидравлично оразмеряване на инсталациите, сертифицирани по международни стандарти.

При оразмеряването на инсталации и доставката на оборудване, консултираме и обучаваме нашите партньори. В случай на необходимост оказваме съдействие при въвеждането в експлоатация, като поддръжката ни е както дистанционна така и на място в обектите на нашите партньори.

ГРИКОМ Инженеринг е оторизиран търговски представител на световно признати марки в сферата на Пожарогасителните инсталации: VIKING ® , MINIMAX® , Kidde Fire Protection ®

ГРИКОМ Инженеринг е и доставчик на богата гама крепежни елементи, фитинги и фасонни части на канал за изграждане на стоманени тръбопроводни мрежи за Пожарогасене.

Системите, който проектираме и изграждаме защитават:
– производствени предприятия с различен профил – химически, машиностроителни, дървообработващи, обработка и ютилизация на биомаса и битови отпадъци,
– атомни, топло и водо енергийни централи;
– IT инфраструктура, сървърни помещения;
– хипермаркети;
– търговско-развлекателни центрове;
– Офис и административни сгради;

ГРИКОМ Инженеринг осъществява комплексно управление, мониторинг и визуализация на сложни пожарозащитни системи чрез съчетаване възможностите на лидерите в областта: ESSER®,VIKING® и MINIMAX ®