Системи за гласово оповестяване

ГРИКОМ Инженеринг предлага проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексни системи за гласово оповестяване и пожароизвестяване с търговска марка ESSER® by Honeywell. Водещият ни мотив при разработката на подобен род интегрирани решения е: информирай селективно, евакуирай безопасно.

Интегрираните системи за гласово оповестяване и пожароизвестяване предлагани от нас са подходящи за информиране, евакуация и адресиране в обществени или чувствителни от гледна точка на сигурността зони. Такива могат да бъдат летища, хотели, търговски центрове, болници или заведения за социални грижи, както и всички сгради, в които хората не са запознати с комплексната архитектура на сградата и аварийните изходи.

картинка системи за гласово оповестяване

Синхронизирането на системите за гласово оповестяване с пожароизвестителните системи създаде нов стандарт с решаващи предимства. Връзката между двете системи дава ясни насоки за евакуация и сигурност при възникване на опасност. Перфектната симбиоза между двете системи, включва алармена сигнализация посредством звуково-светлинна индикация съпроводена с гласови инструкции за евакуация. Комбинацията от гласово оповестяване и пожароизвестителна система не само предлага функционални предимства, но има и икономически предимства: Автоматичният избор на алармени зони прави излишно използването на релета и адресируеми входно-изходни модули, това намалява до минимум необходимостта от допълнителен хардуер, намалява риска от функционални неизправности при реализирането на релейно-контактна логика. По този начин се реализират сложни и перфектно съгласувани решения, които отговарят на всички изисквания на обекта.

По време на етапа на проектиране на пожароизвестителни и гласови алармени системи, е важно да изберете правилния продукт въз основа на конкретната предвидена употреба. Решенията предлагани от ГРИКОМ Инженеринг са крачка напред към изграждането на по-безопасна среда за хора и материални ценности.

Проспекти в PDF: